Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 EACC All the company's electronic scales. 2015-09-09 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS BV body fat scale , body scale, personal scale,smart scale 2017-08-08 ~
EMC EMC BV Luggage Scale 2018-11-26 ~
CE CE BV Body fat scale TGF-943U, TGF-910U, TGF-952U, TGF-953U, TGF-954U, TGF-948U, TGF-947U, TGF 929U, TGF -940U, TGF-930U, TGF-901U, TGF-921U, TSF-3390U, TGF-904U, TGF-6039U 2019-09-22 ~
FCC FCC BV Body fat scale Model: TGF-943U,TGF-910U, TGF-952U, TGF-953U, TGF-954U, TGF-948U, TGF-947U, TGF-929U, TGF-940U, TGF-930U, TGF-901U, TGF-921U, TSF-3390U, TGF-904U, TGF-6039U 2019-09-22 ~
CE CE BV Product: Electronic Scale Model:TSF3390 Additional Models:TGF-910,TGB-9850,TGB-9840,TGB-9890,TGB-168,TGF-940,TGF-943, TGF-947,TGF-948,TGF-929,TGF-930, TGB-627-C, TGB-627-E, TGB-627-F,TGB-628,TGB-656,TGB-647,TGB-641,TGB-625, TGB-635, TSB-3380, TSB-618, TSB-3326,TGF-908, TGF-908-B, M1G-918, TGF-928,TGF-3630,TGF-3610,TGF-4610, TGF-3630, TSF-935, TSF-3390-BT, TGF-904,TGF-6039,TGF-910-BR, TGF-920,TGF-6062, TGF- 902A,TGF-901-B,TGF-901,TGF-921,TGF-912,TGF-930,TGF-938,TSF-935,TSF-906, TGF-916, BS199,TGB-650, TWB-2108 2020-03-22 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Kitchen scale ZL 2017 3 0147085.0 Kitchen scale UTILITY_MODEL 2016-02-25 ~ 2026-02-25 Đã xác minh
Luggage scale ZL 2015 2 0721969.8 Luggage scale APPEARANCE_DESIGN 2015-09-17 ~ 2025-09-17 Đã xác minh
Kitchen scale ZL 2017 3 0663274.3 Kitchen scale APPEARANCE_DESIGN 2017-12-22 ~ 2018-07-06 Đã xác minh
Kitchen scale ZL 2017 3 0546825.8 Kitchen scale APPEARANCE_DESIGN 2017-11-18 ~ 2018-04-20 Đã xác minh
Kitchen scale ZL 2017 2 1807233.8 Kitchen scale APPEARANCE_DESIGN 2017-12-21 ~ 2018-07-06 Đã xác minh
Kitchen scale ZL 2017 3 0662285.X Kitchen scale APPEARANCE_DESIGN 2017-12-22 ~ 2018-07-06 Đã xác minh
Luggage scale ZL 2015 2 0309526.8 Luggage scale UTILITY_MODEL 2015-05-13 ~ 2025-05-13 Đã xác minh
Kitchen Scale ZL201730546825.8 Kitchen Scale APPEARANCE_DESIGN 2018-04-20 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
TAIZA 14840252 TAIZA Home & Garden>>Household Scales>>Bathroom Scales 2015-07-14 ~ 2025-07-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này